Kolej Gondolowa
Jaworzyna Krynicka S.A.
+48 18 471 52 71

Usługi

Cennik zimowy

 
 Cennik zimowy 2016/2017
Rodzaj skipassa

Skipass
pełnopłatny

Skipass 
ulgowy
Skipass
Sezon wysoki  Sezon niski 
17.12.2016-05.03.2017  06.03.2017-31.03.2017  
Sprawdź godziny otwarcia kolei i wyciągów
Skipass popołudniowy 15:00 - 18:00 45 PLN -
Skipass 2-godzinny  65 PLN   57 PLN  55 PLN 
Skipass 4-godzinny   90 PLN   77 PLN 
Skipass 1-dniowy  110 PLN   87 PLN  80 PLN 
Skipass 2-dniowy  205 PLN  165 PLN 
Skipass 3-dniowy  295 PLN  235 PLN 
Skipass 4-dniowy  385 PLN  305 PLN 
Skipass 5-dniowy  475 PLN  380 PLN 
Skipass 6-dniowy  525 PLN  420 PLN 
Skipass dla opiekuna grupy*   35 PLN 
Skipass "Żółwik"**  42 PLN 
Skipass instruktorski ***  1600 PLN 
Parkingi przy stacji dolnej bezpłatne

Zniżki grupowe:

Grupy zorganizowane przy zakupie jednorazowym powyżej 20 biletów lub skipassów otrzymują 5 % rabatu od cen obowiązujących w cenniku.

Skipass 1-dniowy dla opiekuna grupy przeznaczony jest dla opiekuna grup zorganizowanych przy zakupie jednorazowym powyżej 20 skipassów. Skipass w tej cenie można otrzymać na każde 20 osób grupy zorganizowanej.

** Skipass „Żółwik” przeznaczony jest dla dzieci do lat 12 na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek.  Skipass „Żółwik" uprawnia do wjazdu/zjazdu koleją gondolową i korzystania z przejazdów na wyciągu szkoleniowym „Żółwik” na trasie nr 2 w dniu zakupu karnetu.

*** Skipass instruktorski sezonowy przeznaczony jest dla instruktorów prowadzących działalność gospodarczą, którzy przy zakupie skipassu przedłożą uprawnienia nadające tytuł instruktora narciarskiego PZN, SiTN PZN lub instruktora sportu narciarskiego MENIS/AWF dla każdego kupowanego skipassa. Skipass instruktorski sprzedawany jest na podstawie odrębnej umowy.

Darmowe przejazdy kolejami przysługują:

- dzieciom do lat 4* 
(*oferta ważna w przypadku zakupu skipassa łącznie z opiekunem. Dotyczy poruszania się tylko koleją gondolową, kolejami krzesełkowymi)

Skipassy ulgowe przysługują:

• Dzieciom do lat 15 na podstawie legitymacji szkolnej.
• Osobom powyżej 65 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek.

Każda osoba powinna posiadać własny skipass. Korzystanie z jednego skipassu przez kilka osób lub przez osoby nieuprawnione do ulgi prowadzi do utraty karty.
1. Skipassy sprzedawane są na kartach papierowych ( za które nie jest pobierana kaucja) lub kartach zbliżeniowych.
3. Koszt karty zbliżeniowej wynosi 15 zł i nie podlega zwrotowi.

Inne postanowienia:

1. Skipass jest identyfikowalny z Użytkownikiem, który użył go po raz pierwszy, poprzez kamery zainstalowane na bramkach z czytnikami. Przy każdym następnym przejściu przez bramkę następuje weryfikacja pierwszego zapisu z kamer. W przypadku niezgodności Użytkownika następuje zablokowanie skipassu przez obsługę kolei lub wyciągów.
2. Skipassy uszkodzone mechanicznie przez klienta nie podlegają zwrotowi ani wymianie.
3. Zagubienie skipassu należy niezwłocznie zgłosić obsłudze kolei lub wyciągu.

Zwroty :

1.Skipass podlega zwrotowi tylko i wyłącznie w następujących przypadkach:
a. wstrzymania ruchu jednocześnie wszystkich kolei i wyciągów Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka trwającego dłużej niż 1 godzina.
b. sytuacji losowych uniemożliwiających korzystanie z kolei i wyciągów.
2. Zwrot niewykorzystanych uprawnień czasowych udzielany jest w sposób proporcjonalny względem czasu ważności Skipassu.
3. Z tytułu niewykorzystania Skipassu wielodniowego zwrotowi podlega tylko i wyłącznie kwota za dzień, w którym Skipass nie był wykorzystany, według zasad ujętych w pkt.1. Zwrot może być zrealizowany po upływie ważności Skipassu.
4. W celu otrzymania zwrotu w wyniku wypadku lub choroby należy przedłożyć kopię karty wypadku GOPR lub zaświadczenie lekarskie.
5. Zwrotu można dokonać w okresie do 30 dni od daty zakupu Skipassu.
6. Wnioski o zwrot rozpatrywane są indywidualnie po ich przedłożeniu na piśmie (formularz protokołu zwrotu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu) wraz z Kartą i dowodem zakupu Karty np. paragonem, fakturą VAT.
7. Złe warunki narciarskie i atmosferyczne oraz znaczna frekwencja na kolejach i wyciągach nie stanowią podstawy do żądania zwrotu należności za Kartę czasową.

Regulamim korzystania z elektronicznych kart systemu SKIDATA

Prezentowany cennik, oferty specjalne oraz promocje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC.

Kolej Gondolowa - BILETY JEDNORAZOWE

(cennik ważny od 28.11.2015 r.)
 
Rodzaj przejazduNormalnyUlgowy
w obydwie strony 27 zł 22 zł
w górę 20 zł 16 zł
w dół 18 zł 15 zł

Kolej Gondolowa - Opłaty dodatkowe

Rodzaj opłatyCena
rower, duży bagaż, pies 5 zł

Wózek (jeżeli rozłożony) - opłata obowiązuje tylko w sezonie zimowym

10 zł

Bilet towarowy

50 zł

Zniżki grupowe:

Grupy zorganizowane przy zakupie jednorazowym powyżej 20 biletów otrzymują 5% rabatu od cen obowiązujących w cenniku.

PRZECZYTAJ UWAŻNIE!!!

Darmowe przejazdy koleją gondolową przysługują:

- dzieciom do lat 4*
(*oferta ważna w przypadku zakupu biletu łącznie z opiekunem)

Bilety ulgowe na przejazdy koleją gondolową przysługują:
- Dzieciom do lat 10
- dzieciom i młodzieży szkolnej na podstawie legitymacji szkolnej
- studentom do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz Euro26
- osobom po 65 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek
- opiekunom grup szkolnych (1 opiekun na 10 osób)
- przewodnikom prowadzącym grupy przysługuje bilet dla przewodnika w cenie 2 zł.

Parkingi przy stacji dolnej są niestrzeżone i bezpłatne.

Prezentowany cennik, oferty specjalne oraz promocje mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC.

Partnerzy

 • Mercedes
 • PKL
 • Atrakcje Krynicy
 • Krynica
 • Festiwal biegowy
 • Jura park Bałtów
 • Spartan Race
 • Treningi na tyczkach
 • Psnit
 • Bezpieczny Stok
 • gopr
 • Park wodny
KUP
PKLPASS